Fátyol Viola

Az 'Orando' sorozat (2011) saját középiskolai élményeimen alapul, melyeket tíz évvel debreceni református gimnazista diákságom után vettem újra górcső alá, és használtam a hosszútávú fotóprojekt kiindulópontjaként. 

A képek egyfelől a vidéki egyházi iskola világának lenyomatai; az elzártság, a hagyományok és a formák fontosságának, valamint az ezekkel elegyedő kamaszkor tapasztalatának sűrítményei. Az iskola szociális és kulturális miliőjének bemutatása inkább háttérként szolgál, nem a sorozat fő céljaként jelenik meg. A balladaszerű képeket és jeleneteket valójában saját emlékeim és elképzeléseim hívták életre, és az a némiképp nosztalgikus érzés, amivel az iskolára, és az iskolában töltött évek identitásformáló erejére gondolok. A képeken szereplő fiatalok közti empatikus kapcsolat lett a sorozat mozgatóereje, a közösség és az együttlét mint megtartó erő felmutatása vált a munka céljává.