Fátyol Viola

Önálló kiállítás / HA VAN SZÍVED... / Capa Központ

Ha van szíved, neked is fáj, amit velem tettél
/ A Robert Capa Fotográfiai Nagydíj 2016 zárókiállítása /
2017. október 20 - november 20. 

"Fátyol Viola 2013-ban kezdett el a Vámospércsi Népdalkör tagjaival dolgozni. A kezdetben résztvevő megfigyelés a közös munkával és az együtt töltött idővel párhuzamosan, kölcsönösen támogató, baráti kapcsolattá vált. A közös éneklések során a fiatal alkotó lassanként a csoport tagjává vált, nem csupán egyenruhát kapott és részt vehetett a fellépéseken, de személyes fejlődésében is támogató társakra talált. Az élet könnyebb és nehezebb szakaszain, a szerelem ágas-bogas útvesztőjében való eligazodáshoz fontos támpontot jelentettek az idősebbek tapasztalatokon nyugvó tanácsai, személyes élettörténetei, valamint a népdalok sorai. Miként maguk az emberi kapcsolatok változtak, úgy alakult át az alkotói folyamat, ahol a képek készítője lassanként a képek résztvevőjévé is vált." (Gellér Judit)

https://capacenter.hu/kiallitasok/fatyol-viola-ha-van-szived-neked-faj-amit-velem-tettel-pr/

Enteriőrfotók a kiállításról /

https://capacenter.hu/kiallitasok/fatyol-viola-ha-van-szived-neked-faj-amit-velem-tettel-pr/photo/fatyol-viola-project-room-enteriorkepek/fatyol_l1a3517_1w.jpg